Schrijfacademie voor vluchtelingen 2019

(English: see below)

Bib Sans Souci & Sulaiman Addonia, een in Elsene wonende, Brits-Eritrees-Ethiopische schrijver, organiseren voor de tweede keer een gratis creatieve schrijfacademie die zich richt tot vluchtelingen en asielzoekers in Brussel.

“Ik weet hoe eenzaam het is om immigrant te zijn, want de maatschappij negeert je,” zegt Addonia, die als een onbegeleide minderjarige asielzoeker in 1990 aankwam in Groot-Brittannië. “Als ik de ruimte zou hebben gehad om te creëren en mijn verbeelding te gebruiken in de jaren die volgenden op mijn aankomst in Londen, het had een wereld van verschil voor me betekend. Maar ik weet ook hoe onontbeerlijk het voor me was en hoe machtig het voor me voelde om me mijn eigen stem toe te eigenen, in plaats van slechts onderwerp uit te maken van een ander zijn verhaal.”

Photo: Lyse Ishimwe

Deze cursus is voor vluchtelingen en asielzoekers die altijd al hebben willen schrijven, hun eigen verhalen willen vertellen in hun eigen stijl, maar die nooit de ruimte hadden of niet wisten waar en hoe te starten.

Deze cursus wordt  in het Engels gegeven en reikt je de basisingrediënten aan voor creatief schrijven, in een veilige en relaxte omgeving. Gedurende 3 maanden krijg je inzicht in plotcreatie, karakterisering, dialoog, standpunten, stijl en helpen we om je teksten te bewerken en te reviseren.

Wat je leert  tijdens deze cursus:

·         je zelfvertrouwen boosten

·         je eigen stem vinden en gebruiken

·         de basisingrediënten van storytelling toepassen in je eigen werk

·         je eigen verhaal schrijven, op jouw eigen manier

·         je sterktes en zwaktes als schrijver identificeren

·         fictie analyseren en bediscussiëren

·         de kans krijgen om ervaren schrijvers te ontmoeten en hen vragen te stellen, indien je graag verder  zou willen schrijven

Taal: De cursus wordt in het Engels gegeven en is dus voor cursisten met een basisniveau Engels. Maar als je wil schrijven in je moedertaal, kunnen we ons behelpen met Engelse vertaling.

DuurDit is een deeltijdse cursus (6u/week) van 11 weken

Data: 15 januari - 29 maart, elke dinsdag en vrijdag van 11:00 - 15:00 uur

Plaats: Bibliotheek Sans Souci, Sans Soucistraat 131, 1050 Elsene, Brussel

Begeleiding: De cursus wordt begeleid door ervaren schrijvers. (namen volgen nog)

*Toegangsvoorwaarden: Alleen enthousiasme en discipline zijn nodig, twee belangrijke dingen bij het schrijven

*Diversiteit: We streven ernaar dat de instroom in de cursus representatief is voor de rijke mix aan gemeenschappen van vluchtelingen in België, maar hoe sneller je inschrijft, hoe sneller we in je interesse kunnen voorzien.

Interesse om deel te nemen aan de schrijfacademie? Mail Sulaiman Addonia via simos35@hotmail.com 

 

(EN) Creative Writing Academy for refugees & asylum seekers

Bibliotheek Sans Souci & Sulaiman Addonia, a Brussels-based, British-Eritrean-Ethiopian writer, are organising a new creative writing academy, a program of short courses aimed at refugees & asylum seekers in Brussels.  

“I know how lonely it is to be an immigrant as you are shunned by society,” says Addonia, who arrived as an unaccompanied underage asylum seeker to the UK in 1990. “If I would have had the space to create & use my imagination in the years following my arrival to the UK, it would have made a world of difference to me. But I also know how vital & empowering it was for me to own my voice rather than being subject to someone else's story. Being a refugee should not mean surrendering your voice.”

This course is for refugees and asylum seekers who always wanted to write, tell their own stories in their own voice, but never had the space or knew where to start.

Taught in English, this free course, Write Your Story Your Own Way, will give you the basic ingredients of creative writing in a safe relaxed environment. And over the course of 3 months days, the course will provide you with an insight into plot creation, characterisation, dialogue, points of view, style, as well as help you edit & revise your texts. 

Course learning outcomes:

●     boost your confidence

●     identify your singular voice & use it

●     apply the basic ingredients of telling a story in your work

●     write your own story, your own way

●     start to identify your strengths and weaknesses as a writer

●     analyse and discuss fiction

●     have the chance to meet established writers & ask questions in case you’d like to continue writing

Language:  The course is taught in English so students must be able to demonstrate a basic level of English. But if you would like to write in your own mother tongue, we will try to accommodate with translation into English.

DurationThis is a three-month part-time course (6 hours a week), taught over 11 weeks

Dates 15 january - 29 march, every Tuesday & Friday, from 11am - 3 pm (luncbreak 1-2pm) 

Location: Bibliotheek Sans Souci, Sans Soucistraat 131, 1050 Elsene, Brussels

Course Is Taught byTo Be Confirmed. Previous teachers included: Annelies Verbeke, a Belgian writer - considered one of the best of her generation, Sulaiman Addonia, who himself came as an asylum seeker to the UK and who eventually became a published writer.

*Entry requirements: Only enthusiasm and discipline, both the backbones of writing.

*Diversity: We will strive to make sure our course intake is representative of the rich mix of refugee communities in Belgium, but the sooner you register the more chance we can accommodate your interest.

 

For enrolment and further details, please contact Sulaiman Addonia on: simos35@hotmail.com